HDSD HCM: 3987/QĐ-UBND công bố giá ca máy, nhân công quý 3, 4 năm 2020

791

Ngày 27/10/2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 3987/QĐ-UBND về việc “công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng quý 3 và 4 năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định 3987/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở = (giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 3384/2016; giá Nhân công gốc và giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 3987/2020) x định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá trị
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu thao tác không thuận lợi, mọi người gọi về Công ty f1 để được hướng dẫn cụ thể hơn nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!