Báo giá Phần mềm dự toán F1

TIẾT KIỆM

F1 Standard

1.000.000
Dành cho các công trình nhỏ và sinh viên
 • 1 hạng mục duy nhất
 • 200 công tác
 • Cập nhật tính năng mới miễn phí 12 tháng
 • Cập nhật đơn giá miễn phí vĩnh viễn
PHỔ BIẾN

F1 Professional

4.000.000
Dành cho các công trình lớn cần đầy đủ tính năng
 • Không giới hạn số lượng hạng mục
 • Không giới hạn số lượng công tác
 • Cập nhật tính năng mới miễn phí 12 tháng
 • Cập nhật đơn giá miễn phí vĩnh viễn
TRỌN ĐỜI

F1 Unlimited

6.000.000
Phiên bản không có bất kỳ giới hạn nào
 • Không giới hạn số lượng hạng mục
 • Không giới hạn số lượng công tác
 • Cập nhật tính năng mới miễn phí vĩnh viễn
 • Cập nhật đơn giá miễn phí vĩnh viễn

Lập dự toán mới miễn phí với 300 công tác, 1 hạng mục, không giới hạn thời gian sử dụng, in trực tiếp trên phần mềm, không xuất được Excel.

Đăng ký Online bản Trial để xuất được Excel và sử dụng đầy đủ tính năng như khóa cứng bản quyền theo hướng dẫn tại đây.

Nếu nhập từ file dự toán lập sẵn trên Excel hoặc từ file gốc của phần mềm dự toán khác thì có bao nhiêu hạng mục, bao nhiêu công tác sẽ được nhận vào phần mềm đầy đủ, giữ lại toàn bộ định mức, đơn giá và giá thông báo từ file nhập vào, cho phép sửa thoải mái dữ liệu (thay công tác này bằng công tác khác, sửa định mức, sửa đơn giá, sửa giá vật liệu, tính lương nhân công, bù giá ca máy…)

Lưu ý

Với bản Standard và Professional: sau 12 tháng phần mềm vẫn sử dụng tiếp tục với những tính năng hiện có và tiếp tục được cập nhật dữ liệu mới miễn phí vĩnh viễn.

Cập nhật phần mềm có 2 nội dung: tính năng mớidữ liệu mới.

Tính năng mới: là những cải tiến giúp cho phần mềm sử dụng tiện ích hơn (tốc độ xử lý nhanh hơn, dễ thao tác hơn, thêm biểu mẫu theo các văn bản QPPL mới).

Dữ liệu mới: các bộ đơn giá, định mức xây dựng mới (xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích, điện lực, viễn thông, tu bổ công trình văn hóa…); bảng giá thông báo vật liệu mới hàng tháng/quý.

Chi phí gia hạn, nâng cấp

Nếu có nhu cầu cập nhật tính năng mới hơn, bạn cần gia hạn bản quyền phần mềm. Dưới đây là chi phí cho từng trường hợp cụ thể:

 • Standard 1 năm tiếp theo = 500.000 đồng;
 • Standard lên Professional = 3.000.000 đồng;
 • Standard lên Unlimited = 5.000.000 đồng;
 • Professional 1 năm tiếp theo = 1.000.000 đồng;
 • Professional lên Unlimited = 2.000.000 đồng.

Trường hợp bị mất khóa cứng, phí cấp lại = 50% giá bán tại thời điểm đó (khóa cũ sẽ bị hủy bỏ không thể tái sử dụng lại). (áp dụng từ 1/10/2020)

Bạn cần tư vấn thêm?