Báo giá Phần mềm dự toán F1

 

Báo giá phiên bản F1 Standard 1.000.000 Báo giá phiên bản F1 Professional 4.000.000 Báo giá phiên bản F1 Unlimited 6.000.000

1. Dự toán F1 Trial: lập dự toán mới miễn phí với 100 công tác, 1 hạng mục, không giới hạn thời gian sử dụng, in trực tiếp trên phần mềm, không xuất được Excel.

Đăng ký Online bản Trial để xuất được Excel và sử dụng đầy đủ tính năng như khóa cứng bản quyền theo hướng dẫn tại đây

Nếu nhập từ file dự toán lập sẵn trên Excel hoặc từ file gốc của phần mềm dự toán khác thì có bao nhiêu hạng mục, bao nhiêu công tác sẽ được nhận vào phần mềm đầy đủ, giữ lại toàn bộ định mức, đơn giá và giá thông báo từ file nhập vào, cho phép sửa thoải mái dữ liệu (thay công tác này bằng công tác khác, sửa định mức, sửa đơn giá, sửa giá vật liệu, tính lương nhân công, bù giá ca máy…)

2. Dự toán F1 Standard:  lập dự toán mới 200 công việc, 01 hạng mục, cập nhật dữ liệu mới miễn phí vĩnh viễn, cập nhật tính năng mới miễn phí trong 12 tháng.

3. Dự toán F1 Professional: không giới hạn số lượng công tác, không giới hạn số lượng hạng mục, cập nhật dữ liệu mới miễn phí vĩnh viễn, cập nhật tính năng mới miễn phí trong 12 tháng.

4. Dự toán F1 Unlimited: không giới hạn số lượng công tác, không giới hạn số lượng hạng mục, cập nhật dữ liệu mới miễn phí vĩnh viễn, cập nhật tính năng mới miễn phí vĩnh viễn.

Với bản Standard và Professional: sau 12 tháng phần mềm vẫn sử dụng tiếp tục với những tính năng hiện có và tiếp tục được cập nhật dữ liệu mới miễn phí vĩnh viễn.

Lưu ý: cập nhật phần mềm có 2 nội dung: tính năng mới dữ liệu mới (đơn giá, định mức, giá thông báo)

Tính năng mới: là những cải tiến giúp cho phần mềm sử dụng tiện ích hơn (tốc độ xử lý nhanh hơn, dễ thao tác hơn, thêm biểu mẫu theo các văn bản QPPL mới).

Dữ liệu mới: các bộ đơn giá, định mức xây dựng mới (xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích, điện lực, viễn thông, tu bổ công trình văn hóa…); bảng giá thông báo vật liệu mới hàng tháng/quý.

Nếu có nhu cầu cập nhật tính năng mới hơn sẽ gia hạn thêm phần mềm:

Standard 1 năm tiếp theo = 500.000 đồng;

Standard lên Professional = 3.000.000 đồng;

Standard lên Unlimited = 5.000.000 đồng;

Professional 1 năm tiếp theo = 1.000.000 đồng;

Professional lên Unlimited = 2.000.000 đồng.

Trường hợp bị mất khóa cứng, phí cấp lại cho mọi phiên bản: 1.000.000 đồng (khóa cũ sẽ bị khóa lại).

* Tải phần mềm dự toán F1 miễn phí
* Tải phần mềm dự toán F1 bản quyền
* Đặt hàng phần mềm dự toán F1
* Tải báo giá phần mềm dự toán F1