Cao Bằng – hướng dẫn tính cước vận chuyển 212/HD-SXD ngày 02/03/2021

Ngày 02/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành hướng dẫn số 212/HD-SXD về phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện...

Cao Bằng – Cước vận chuyển theo QĐ 07/2021/QĐ-UBND ngày 15/04/2021

Ngày 15/04/2021, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số QĐ 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá cước vận tải...

Quảng Nam – Cước vận chuyển theo QĐ 38/QĐ-UBND ngày 07/01/2021

07/01/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số QĐ 38/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng...

Sơn La – Cước vận chuyển theo Quyết định 1047/QĐ-UBND

Ngày 08/05/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND. Về việc công bố định mức công tác vận chuyển vật liệu...

Bạc Liêu – Cước vận chuyển theo QĐ 435/SXD-QLXD năm 2018

Ngày 16/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 435/SXD-QLXD. Về việc công bố đơn giá vận chuyển vật liệu,...

An Giang – Cước vận chuyển theo QĐ 3498/QĐ-UBND năm 2017

Ngày 21/11/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3498/QĐ-UBND. Về việc công bố giá cước vận chuyển hàng hóa dùng cho...

Thanh Hóa: Cước vận chuyển theo QĐ 13/2018/QĐ-UBND

Ngày 11/04/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND. Ban hành quy định giá cước vận chuyển bằng xe ô tô...

Hà Tĩnh – Cước vận chuyển theo hướng dẫn 32/SXD-KT&VLXD

Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Hướng dẫn số 32/SXD-KT&VLXD. Về việc hướng dẫn một số nội dung về sử...

Cà Mau – Cước vận chuyển theo QĐ 49/QĐ-SXD ngày 30 tháng 3 năm...

Ngày 30/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 49/QĐ-SXD. Về việc công bố Đơn giá vận chuyển, bốc xếp...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI