Sơn La – Cước vận chuyển theo Quyết định 1047/QĐ-UBND

Ngày 08/05/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND. Về việc công bố...

Bạc Liêu – Cước vận chuyển theo QĐ 435/SXD-QLXD năm 2018

Ngày 16/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 435/SXD-QLXD. Về việc công bố đơn giá vận chuyển vật liệu,...

An Giang – Cước vận chuyển theo QĐ 3498/QĐ-UBND năm 2017

Ngày 21/11/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3498/QĐ-UBND. Về việc công bố giá cước vận chuyển hàng hóa dùng cho...

Thanh Hóa: Cước vận chuyển theo QĐ 13/2018/QĐ-UBND

Ngày 11/04/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND. Ban hành quy định giá cước vận chuyển bằng xe ô tô...

Hà Tĩnh – Cước vận chuyển theo hướng dẫn 32/SXD-KT&VLXD

Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Hướng dẫn số 32/SXD-KT&VLXD. Về việc hướng dẫn một số nội dung về sử...

Cà Mau – Cước vận chuyển theo QĐ 49/QĐ-SXD ngày 30 tháng 3 năm...

Ngày 30/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 49/QĐ-SXD. Về việc công bố Đơn giá vận chuyển, bốc xếp...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI