Quảng Nam – Cước vận chuyển theo QĐ 38/QĐ-UBND ngày 07/01/2021

8950
Cao Lầu Hội An

Logo Dự toán F107/01/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số QĐ 38/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lưu ý: đơn giá vận chuyển này chưa bao gồm: chi phí bốc xếp (nếu có), chi phí vận chuyển nội bộ công trình (nếu có) và thuế giá trị gia tăng.

Nội dung đơn giá:

– Đơn giá vận chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được xác định phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại hàng hóa, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và không bao gồm các chi phí phục vụ bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.
– Đơn giá vận chuyển được xác định theo hướng dẫn của Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/020/2014 của Bộ Tài chính, trong đó:
+ Đơn giá nhân công căn cứ vào Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh.
+ Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xác định trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

– Đơn giá vận chuyển hàng hóa bằng thủ công;
– Đơn giá vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Ví dụ áp dụng:

Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ các cự ly: 1km đường loại 1; 1km đường loại 2 và 58km đường loại 3.
Như vậy tổng cự ly là 60km, phần mềm sẽ gióng hàng cự ly <= 60km để tra cứu cước của đường loại 1,2 và 3:

Kết quả tra cứu bảng cước trên phần mềm Dự toán f1:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!