Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 23/09/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1833/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 30/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03.03/2022/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 21/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1841/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 04/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1219/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 30/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 2033/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 04/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số III.9/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 09/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1914/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 27/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3069/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 09/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 193/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 26/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 1754/SXD-KT&QLHĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI