Thông tư 36/2022/TT-BCT: ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt...

Ngày 22/12/2022, Bộ Công thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm...

Đơn giá Đắk Lắk 2023: quyết định 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023.

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 16/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 320/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Hà Nội 2023: quyết định 377/QĐ-UBND, 378/QĐ-UBND, 380/QĐ-UBND, 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023.

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố các bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 11/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 74/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 09/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 33/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 30/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 168/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 16/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 156/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 12/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 01/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 15/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 01/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI