Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 3701/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 22/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 11/CBG-SXD. Về việc công bố mức giá...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 23/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 4342/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 11/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 4218/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 16/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2922/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 2765/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2831/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 205/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

An Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 4254/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI