Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2540/CB-SXD. Về việc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 20/11/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 11 năm 2019

Ngày 26/12/2019, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 3304/CB-SXD. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2019

Ngày 08/01/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 12/SXD-KTVL. Về việc...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2020

Ngày 13/01/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 71/TB-SXD. Về việc...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 31/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 12 năm 2019

Ngày 31/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 11 năm 2019

Ngày 16/12/2019, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 3836/SXD-KT&VL. Về...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2019

Ngày 01/01/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2019

Ngày 31/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI