Phú Yên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 06/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 106/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 31/08/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 8748/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 10/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2380/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 14/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2611/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 08/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 08/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Yên Bái – giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 31/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 2041/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 09/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1091/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 06/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 08/2021/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 01/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2193/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 30/08/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 3185/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI