Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 17/6/2019, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 1482/SXD-KTVLXD và 1483/SXD-KTVLXD....

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 10/6/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố...

Đơn giá Bình Phước 2019: Quyết định số 34/QĐ-SXD

Ngày 07/01/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-SXD về Công bố đơn giá xây dựng công trình...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 03/6/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 10/6/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 24/5/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố...

An Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 31/5/2019, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 1557/TB-SXD. Về việc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 24/05/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 15/05/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 16/5/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI