Cách ẩn/hiện dòng, ẩn/hiện cột trong Dự toán F1

5578

Logo Dự toán F1Khi cần in hồ sơ với Phần mềm dự toán F1, đôi khi bạn sẽ cần ẩn bớt các cột hoặc dòng không cần thiết đi. Dưới đây là hướng dẫn các thao tác này:

Với nút Ẩn/hiện cột hay ẩn/hiện dòng có hai chức năng: nếu cột/dòng đang hiện ra thì khi chọn sẽ ẩn và ngược lại nếu cột/dòng bị ẩn thì khi chọn sẽ hiện ra.

Điểm khác biệt là chỉ chọn ô thuộc cột/dòng để thực hiện chứ không chọn đầu cột/dòng như trong Excel.

Ví dụ 1 Ẩn 3 cột hệ số công tác ở bảng Công trình (cột T, U, V):

Ví dụ 2 Hiện lại 3 cột hệ số công tác (T, U, V) đã bị ẩn:

Ví dụ 3 Ẩn dòng “Chênh lệch giá máy thi công” ở bảng “TH dự toán hạng mục” (dòng 16):

Ví dụ 4 Hiện dòng 16 đang bị ẩn ở bảng “TH dự toán hạng mục”:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1