Phiên bản cũ của Dự toán F1

Các bộ cài Dự toán F1 cũ dành cho khóa F1 Professional và F1 Standard đã hết hạn cập nhật phiên bản mới:

Ngày phát hành Phiên bản Tải phần mềm
12/06/2024 2.41.137 Tải về bộ cài
04/05/2024 2.41.134 Tải về bộ cài
12/04/2024 2.41.132 Tải về bộ cài
23/03/2024 2.41.130 Tải về bộ cài
18/02/2024 2.41.124 Tải về bộ cài
18/01/2024 2.41.118 Tải về bộ cài
16/12/2023 2.41.115 Tải về bộ cài
20/10/2023 2.41.107 Tải về bộ cài
14/09/2023 2.41.104 Tải về bộ cài
16/08/2023 2.41.99 Tải về bộ cài
24/07/2023 2.41.93 Tải về bộ cài
14/06/2023 2.41.83 Tải về bộ cài
08/05/2023 2.41.73 Tải về bộ cài
11/04/2023 2.41.68 Tải về bộ cài
10/03/2023 2.41.67 Tải về bộ cài
20/02/2023 2.41.64 Tải về bộ cài
27/01/2023 2.41.60 Tải về bộ cài
08/12/2022 2.41.57 Tải về bộ cài
03/11/2022 2.41.51 Tải về bộ cài
04/10/2022 2.41.44 Tải về bộ cài
22/08/2022 2.41.40 Tải về bộ cài
21/07/2022 2.41.36 Tải về bộ cài
22/06/2022 2.41.29 Tải về bộ cài
23/05/2022 2.41.23 Tải về bộ cài
25/04/2022 2.41.20 Tải về bộ cài
12/03/2022 2.41.17 Tải về bộ cài
15/02/2022 2.41.12 Tải về bộ cài
06/01/2022 2.41.8 Tải về bộ cài
15/12/2021 2.41.5 Tải về bộ cài
26/11/2021 2.41.1 Tải về bộ cài
05/11/2021 2.40.4 Tải về bộ cài
14/10/2021 2.39.11 Tải về bộ cài
16/09/2021 2.39.1 Tải về bộ cài
30/07/2021 2.38.10 Tải về bộ cài
06/07/2021 2.38.2 Tải về bộ cài
12/06/2021 2.37.0 Tải về bộ cài
18/05/2021 2.35.28 Tải về bộ cài
09/04/2021 2.35.22 Tải về bộ cài
11/03/2021 2.35.17 Tải về bộ cài
21/01/2021 2.35.12 Tải về bộ cài
05/11/2020 2.35.2 Tải về bộ cài
13/10/2020 2.34.16 Tải về bộ cài
10/08/2020 2.34.7 Tải về bộ cài
20/07/2020 2.34.3 Tải về bộ cài
24/06/2020 2.33.1 Tải về bộ cài
01/06/2020 2.33.0 Tải về bộ cài
14/05/2020 2.29.34 Tải về bộ cài
31/03/2020 2.29.26 Tải về bộ cài
10/03/2020 2.29.17 Tải về bộ cài
26/02/2020 2.29.11 Tải về bộ cài
07/02/2020 2.29.2 Tải về bộ cài
09/01/2020 2.27.4 Tải về bộ cài
24/12/2019 2.27.1 Tải về bộ cài
03/12/2019 2.26.36 Tải về bộ cài
21/10/2019 2.26.30 Tải về bộ cài
26/09/2019 2.26.26 Tải về bộ cài
03/09/2019 2.26.22 Tải về bộ cài
19/08/2019 2.26.18 Tải về bộ cài
29/07/2019 2.26.13 Tải về bộ cài
03/07/2019 2.26.9 Tải về bộ cài
13/06/2019 2.26.6 Tải về bộ cài
30/05/2019 2.25.4 Tải về bộ cài
15/05/2019 2.25.2 Tải về bộ cài
27/03/2019 2.24.10 Tải về bộ cài
28/02/2019 2.24.6 Tải về bộ cài
13/02/2019 2.24.3 Tải về bộ cài
11/01/2019 2.23.17 Tải về bộ cài
14/12/2018 2.23.12 Tải về bộ cài
25/10/2018 2.22.3 Tải về bộ cài
16/10/2018 2.22.1 Tải về bộ cài
14/09/2018 2.20.2 Tải về bộ cài
28/08/2018 2.19.15 Tải về bộ cài
08/08/2018 2.19.11 Tải về bộ cài
18/07/2018 2.19.8 Tải về bộ cài
03/07/2018 2.19.4 Tải về bộ cài
26/06/2018 2.19.3 Tải về bộ cài
08/06/2018 2.19.1 Tải về bộ cài
15/05/2018 2.18.3 Tải về bộ cài
02/05/2018 2.17.24 Tải về bộ cài
28/03/2018 2.17.17 Tải về bộ cài
14/03/2018 2.17.11 Tải về bộ cài
27/02/2018 2.17.7 Tải về bộ cài
02/02/2018 2.17.6 Tải về bộ cài
15/01/2018 2.17.1 Tải về bộ cài
09/01/2018 2.16.15 Tải về bộ cài
25/12/2017 2.16.12 Tải về bộ cài
06/11/2017 2.15.66 Tải về bộ cài
23/10/2017 2.15.62 Tải về bộ cài
16/10/2017 2.15.61 Tải về bộ cài
20/09/2017 2.15.56 Tải về bộ cài
13/09/2017 2.15.55 Tải về bộ cài
31/08/2017 2.15.54 Tải về bộ cài
14/08/2017 2.15.52 Tải về bộ cài
27/07/2017 2.15.45 Tải về bộ cài
12/07/2017 2.15.41 Tải về bộ cài
01/07/2017 2.15.36 Tải về bộ cài
10/06/2017 2.15.34 Tải về bộ cài
17/05/2017 2.15.27 Tải về bộ cài
06/05/2017 2.15.23 Tải về bộ cài
20/04/2017 2.15.21 Tải về bộ cài
21/03/2017 2.15.16 Tải về bộ cài
23/02/2017 2.15.10 Tải về bộ cài
15/02/2017 2.15.7 Tải về bộ cài
16/12/2016 2.15.0 Tải về bộ cài
09/12/2016 2.14.50 Tải về bộ cài
01/12/2016 2.14.49 Tải về bộ cài
12/11/2016 2.14.44 Tải về bộ cài
20/10/2016 2.14.40 Tải về bộ cài
30/09/2016 2.14.37 Tải về bộ cài
29/08/2016 2.14.30 Tải về bộ cài
16/08/2016 2.14.26 Tải về bộ cài
21/07/2016 2.14.19 Tải về bộ cài
20/06/2016 2.14.12 Tải về bộ cài
02/06/2016 2.14.9 Tải về bộ cài
18/05/2016 2.14.1 Tải về bộ cài
10/05/2016 2.13.1 Tải về bộ cài
25/04/2016 2.11.4 Tải về bộ cài
14/04/2016 2.11.3 Tải về bộ cài
29/03/2016 2.10.10 Tải về bộ cài
16/03/2016 2.10.4 Tải về bộ cài
02/03/2016 2.10.0 Tải về bộ cài
20/02/2016 2.9.0 Tải về bộ cài
29/01/2016 2.8.2 Tải về bộ cài
15/01/2016 2.7.0 Tải về bộ cài
15/12/2015 2.6.8 Tải về bộ cài
30/11/2015 2.6.2 Tải về bộ cài
12/11/2015 2.5.8 Tải về bộ cài
03/11/2015 2.5.4 Tải về bộ cài
23/10/2015 2.4.2 Tải về bộ cài
02/10/2015 2.3.10 Tải về bộ cài
16/09/2015 2.3.7 Tải về bộ cài
29/08/2015 2.3.5 Tải về bộ cài
12/08/2015 2.3.0 Tải về bộ cài
14/07/2015 2.2.1 Tải về bộ cài
02/07/2015 2.1.19 Tải về bộ cài
23/06/2015 2.1.14 Tải về bộ cài
16/06/2015 2.1.9 Tải về bộ cài
10/06/2015 2.1.0 Tải về bộ cài
04/06/2015 2.0.0 Tải về bộ cài