Bạc Liêu – giá nhân công, ca máy 72/QĐ-SXD năm 2020

Ngày 01/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên...

Ninh Bình – công bố đơn giá nhân công 2604/QĐ-SXD năm 2020

Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo thông...

Sơn La – giá nhân công 1087/QĐ-UBND, giá ca máy 1086/QĐ-UBND và 2161/QĐ-UBND năm...

Ngày 22/05/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây...

Đắk Nông – giá nhân công 1837/SXD-KT&QLHĐXD quý 3 năm 2020

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản số 1837/SXD-KT&QLHĐXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng...

Bình Dương – Giá nhân công 3807/QĐ-SXD quý 1,2,3; giá ca máy và thiết...

Ngày 30/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định số 3807/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng...

Hà Nội – hướng dẫn tính lương theo QĐ 189/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công...

Quảng Nam – Bảng giá nhân công và ca máy theo QĐ 3123/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND. Về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy...

Bình Dương – Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá nhân công 2018

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 4814/UBND-KTN. Về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi...

Thái Nguyên – Đơn giá nhân công theo QĐ 1479/QĐ-UBND

Ngày 30/05/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND. Về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI