Hà Nội – hướng dẫn tính lương theo QĐ 189/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số...

Quảng Nam – Bảng giá nhân công và ca máy theo QĐ 3123/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND. Về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy...

Bình Dương – Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá nhân công 2018

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 4814/UBND-KTN. Về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi...

Thái Nguyên – Đơn giá nhân công theo QĐ 1479/QĐ-UBND

Ngày 30/05/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND. Về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI