Hà Tĩnh: đơn giá nhân công 151/QĐ-SXD ngày 01/08/2023; giá ca máy 169/QĐ-SXD ngày 24/08/2023.

3759

Hồ kẻ gỗ

Ngày 01/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh theo quyết định số 151/QĐ-SXD:

Đến ngày 24/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quyết định số 169/QĐ-SXD:

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định 151/QĐ-SXD:

và quyết định 169/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!