HDSD Quảng Nam: đơn giá nhân công, giá ca máy 710/QĐ-UBND năm 2020

5066
Trái bòn bon

Ngày 17/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quyết định số 710/QĐ-UBND:

Theo quyết định 710/QĐ-UBND này, đơn giá nhân công sẽ thực hiện “tính lương” theo công bố, và “tính giá ca máy” dựa trên lương nhân công đã công bố và giá nhiên liệu hiện tại:

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật nội dung quyết định 710/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 3399/2006 x (Định mức vật liệu theo 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD);
– Giá Nhân công gốc nhập sẵn theo 710/2020.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá trị
– Sang bảng Máy thi công/Tính giá ca máy
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!