Hướng dẫn áp dụng thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

5967

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Người dùng cần làm theo các bước sau để áp dụng thông tư này:

1. Tại bảng “Nhân công”, nhấn chọn nút “Tính lương”:

2. Chọn “Thông tư 05/2016/TT-BXD” tại danh mục “Chọn mẫu” và chọn Vùng tính lương tương ứng:

3. Sau khi chọn Vùng tính lương, phần mềm sẽ hỏi 2 mức lương quy định trong thông tư 05 (các địa phương sẽ hướng dẫn 1 mức lương cụ thể):

4. Phần mềm tự động tính toán, xác nhận ghi kết quả ra bảng nhân công:

5. Kết quả tại bảng Nhân công có 2 cột nhóm nhân công để người lập dễ kiểm soát và người thẩm tra dễ kiểm tra: cột nhóm nhân công quy định theo đơn giá gốc của Tỉnh/TP ban hành và cột nhóm nhân công quy định theo thông tư 05/2016:

6. Tại bảng “Bù giá ca máy” phần mềm sẽ cập nhật tự động luôn lương nhân công theo thông tư 05/2016 đã xác định bên bảng “Nhân công”:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1