Trang chủ Văn bản Công bố giá ca máy xây dựng

Công bố giá ca máy xây dựng

Trà Vinh: đơn giá nhân công 242/QĐ-SXD; giá ca máy 243/QĐ-SXD ngày 05/10/2023.

Ngày 05/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

Hà Tĩnh: đơn giá nhân công 151/QĐ-SXD ngày 01/08/2023; giá ca máy 169/QĐ-SXD ngày...

Hồ kẻ gỗ Ngày 01/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh...

Bạc Liêu – giá nhân công, ca máy 72/QĐ-SXD năm 2020

Ngày 01/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên...

Sơn La – giá nhân công 1087/QĐ-UBND, giá ca máy 1086/QĐ-UBND và 2161/QĐ-UBND năm...

Ngày 22/05/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây...

Tiền Giang – Bảng giá ca máy theo QĐ 4073/QĐ-UBND

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4073/QĐ-UBND. Về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công...

Quảng Nam – Bảng giá nhân công và ca máy theo QĐ 3123/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND. Về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy...

Gia Lai – Bảng giá ca máy theo QĐ 38/QĐ-SXD

Ngày 14/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 38/QĐ-SXD. Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết...

Bình Định – Bảng giá ca máy theo công bố 5180/UBND-KT

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 5180/UBND-KT. Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI