Tiền Giang – Bảng giá ca máy theo QĐ 4073/QĐ-UBND

3595

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4073/QĐ-UBND. Về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, tổ chức lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Mức giá nhiên liệu:

  • Giá diezel: 16.918 đ/lít; hệ số phụ: 1,05
  • Giá xăng: 19.000 đ/lít; hệ số phụ: 1,03
  • Giá điện: 1.720,65 đ/kWh; hệ số phụ: 1,07

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá ca máy kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Cách sử dụng bảng giá ca máy này tương tự với cách sử dụng bảng giá ca máy 3183 Thanh Hóa. Bạn vui lòng xem chi tiết ở mục 6 bài viết: hướng dẫn 3183

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!