Tính lương theo thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH

5401
Ngày 14/07/2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH – hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Phần mềm dự toán F1 đã cập nhật kịp thời thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để áp dụng thông tư này.

Bạn nhập công tác và khối lượng ở bảng “Công trình” đầy đủ, sau đó làm tiếp các bước sau:

1. Tại bảng Nhân công, bạn nhấp chọn “Tính lương NC”:

2. Tại bảng “Tính lương NC” chọn mẫu và xác nhận tính toán kết quả:

3. Sau khi tính toán, quay lại bảng “Nhân công” để xem kết quả:

4. Tiền lương nhân công điều khiển máy tại bảng “Bù giá ca máy” sẽ tự động được chọn mẫu tính và tự động tính kết quả:

5. Kết quả tính lương nhân công xây lắp và bù giá ca máy (bao gồm cả tiền lương thợ điều khiển máy) tại bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục”: