Trang chủ Tags Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tag: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tính lương theo thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 14/07/2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH - hướng dẫn xác định chi phí tiền lương...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI