Hà Nội – hướng dẫn tính lương theo QĐ 869/QĐ-UBND

11853

Ngày 22 tháng 02 năm 2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đã có mức lương mới năm 2019 (bấm để xem)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Lưu ý:

  • Đơn giá nhân công trong quyết định này không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước đã được tính trong chi phí chung.
  • Đơn giá nhân công trong quyết định này chưa bao gồm các khoản làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các công việc nặng nhọc độc hại.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật kịp thời công bố trên. Cách áp dụng công bố này trong phần mềm F1 như sau:

1. Đến bảng Nhân công => Tính lương

2. Chọn mẫu Hà Nội QĐ 869/2018 => Chọn khu vực => Áp giá hiện tại

3. Kết quả ở bảng: Tổng hợp nhân công và chênh lệch giá.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!