HDSD Bình Dương: giá nhân công 5190/QĐ-SXD quý 4 năm 2020.

3571

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định số 5190/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Để sử dụng bảng giá nhân công này, bạn hãy chọn bảng “Nhân công” rồi bấm chọn “Tính lương”:

Sau đó chọn quyết định 5190/QĐ-SXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương:

Lúc này, Bình Dương chưa ban hành bảng giá ca máy mới. Vì vậy, ở bảng Máy thi công sẽ chọn “Tính giá ca máy”:

Và ở bảng “Công trình” sẽ tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho Vật liệu, Nhân công, Máy”

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!