Hồ Chí Minh: hướng dẫn thực hiện đơn giá Hồ Chí Minh 2016

6852

Ngày 21/7/2016, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 11513/HD-SXD-KTXD hướng dẫn thực hiện bộ Đơn giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 2016: Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Các bước thực hiện hướng dẫn trong Phần mềm dự toán F1:

1. Chọn bảng Vật liệu => chuột phải vào nền bảng => Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

2. Chọn thời điểm giá thông báo => chọn khu vực => Lắp giá

3. Kết quả ở bảng Tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá

4. Bảng Tổng hợp nhân công và chênh lệch giá: giữ nguyên giá nhân công mặc định (Giá hiện tại = Giá gốc)

  • Theo hướng dẫn 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/7/2016:

Các công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 1 gồm các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè:  hệ số nhân công = 1

Các công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 2 gồm huyện Cần Giờ:  hệ số nhân công = 0,915

=> Sẽ nhập hệ số nhân công tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

  • Như vậy, khi đến bảng nhân công sẽ giữ nguyên Giá hiện tại = Giá gốc theo mặc định của phần mềm chạy ra

5. Bảng Tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá: giữ nguyên giá ca máy mặc định (Giá hiện tại = Giá thông báo = Giá gốc)

  • Theo hướng dẫn 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/7/2016:

Các công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 1 gồm các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè:  hệ số máy thi công = 1

Các công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 2 gồm huyện Cần Giờ:  hệ số máy thi công = 0,975

=> Sẽ nhập hệ số máy thi công tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

  • Như vậy, khi đến bảng nhân công sẽ giữ nguyên Giá hiện tại = Giá thông báo = Giá gốc theo mặc định của phần mềm chạy ra

6. Nhập hệ số nhân công và hệ số máy thi công tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục

Đến bảng TH dự toán hạng mục/hệ số điều chỉnh:

Nhập hệ số nhân công, máy thi công (ví dụ này nhập hệ số cho khu vực 2). Nhấp chọn Tra hệ số theo thông tư => chọn thông tư => chọn loại công trình => đồng ý => đồng ý:

Kết quả ở bảng Tổng hợp dự toán hạng mục:

Bấm vào đây để xem các hướng dẫn khác