Hướng dẫn cài đặt khi gặp thông báo Dự toán F1 không phải là phần mềm từ Microsoft Store

7571

Sau khi tải bộ cài Dự toán F1 và chạy mà gặp thông báo Dự toán F1 không phải là phần mềm từ Microsoft Store thì thực hiện như sau: