HDSD Cần Thơ: 1362/SXD-QLXD hướng dẫn sử dụng định mức vật liệu áp dụng 10/2019/TT-BXD; đơn giá nhân công, máy thi công áp dụng 94/QĐ-SXD.

5260
Bánh cống

Ngày 27/05/2016, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ra văn bản hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo thông tư số 05/2016/TT-BXD:

Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ra văn bản 544/UBND-KT về việc áp dụng tạm thời đơn giá nhân công, máy thi công, thiết bị thi công xây dựng cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

Ngày 18/05/2021, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ có công văn 1362/USXD-QLXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức, đơn giá nhân công, máy thi công theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD:

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật nội dung chỉ đạo theo công văn 1362/USXD-QLXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 94/2014 x (Định mức vật liệu theo 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD);
– Định mức và giá Nhân công gốc giữ nguyên theo 94/2014;
– Định mức và giá Ca máy gốc giữ nguyên theo 94/2014;
– Nếu cùng mã công việc mà nội dung công việc theo 94/2014 và 10/2019/TT-BXD lại khác nhau thì giữ nguyên theo 94/2014

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá trị
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (tích chọn: không bù giá NC)
– Tại bảng “TH dự toán hạng mục”: chọn mẫu “1.Giá gốc x hệ số bù + chênh lệch”, rồi nhấp chọn “Hệ số điều chỉnh” và tự nhập hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo 1484/SXD-QLXD ngày 27/05/2016.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!