Trang chủ Tags Cần Thơ

Tag: Cần Thơ

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Cần Thơ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 677/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 412/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 26/12/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 4273/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 4064/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 3701/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 3223/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2818/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2380/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 06/07/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2035/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1722/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI