Trang chủ Tags Cần Thơ

Tag: Cần Thơ

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Cần Thơ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 03/11/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 3283/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 07/10/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2945/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 31/08/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2553/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đơn giá Dịch vụ Công ích Hải Phòng 2022: quyết định 705 – 707...

Ngày 07/03/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố bộ Đơn giá Dịch vụ Công ích đô thị trên địa...

Đơn giá Hải Phòng 2022: quyết định 2595/QĐ-UBND ngày 10/08/2022.

Ngày 10/08/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 01/08/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2184/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 01/07/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1868/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 06/06/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1591/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 28/04/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1185/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 30/03/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 903/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI