Trang chủ Tags Cần Thơ

Tag: Cần Thơ

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Cần Thơ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 1 năm 2020

Ngày 11/02/2020, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 01/SXD-CCGĐXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 11 năm 2019

Ngày 03/12/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 11/SXD-KT&VLXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2019

Ngày 18/11/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 10/SXD-KT&VLXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 9 năm 2019

Ngày 09/10/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 09/SXD-KT&VLXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 10/9/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 08/SXD-KT&VLXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 31/7/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 07/SXD-KT&VLXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 01/7/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 06/SXD-KT&VLXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 10/03/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 03/SXD-KT&VLXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 10/01/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 01/SXD-KT&VLXD. Về việc...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 14/12/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 12/SXD-KT&VLXD. Về việc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI