Trang chủ Tags Cần Thơ

Tag: Cần Thơ

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Cần Thơ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2818/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2380/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 06/07/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2035/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1722/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 09/05/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1312/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 06/04/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 984/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 08/03/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 636/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 08/02/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 290/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 27/12/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 3959/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 08/12/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 3726/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI