Trang chủ Tags Cần Thơ

Tag: Cần Thơ

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Cần Thơ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 01/08/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 2184/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 01/07/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1868/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 06/06/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1591/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 28/04/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1185/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 30/03/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 903/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 02/03/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 612/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 27/01/2022, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 341/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đơn giá Cần Thơ 2021: quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021.

Ngày 24/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 16/12/2021, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 12/SXD-CCGĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 29/11/2021, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 11/SXD-CCGĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI