Hướng dẫn cài đặt Phần mềm Dự toán F1 khi gặp thông báo SmartScreen

7092

Sau khi tải bộ cài Dự toán F1 và chạy mà gặp thông báo từ Microsoft Defender SmartScreen thì bấm vào “More info” rồi sau đó bấm “Run anyway” như sau: