Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số 506/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 2614/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 03/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 903/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 05/04/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 04/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3...

Yên Bái – giá vật liệu quý 2 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 578/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 890/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 08/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1324/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Tiền Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 05/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số 1059/QĐ-SXD. Về việc công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 05/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 47/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI