Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Hà Giang – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 01/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 01/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 15/01/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 75/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 18/01/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 295/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 01/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 14/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 01/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 01/2021/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Cà Mau – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 15/01/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 04/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 29/01/2021, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 166/SXD-KT&QLHĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 29/01/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 01/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 01/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 225/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 18/01/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 04/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI