Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 01/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số IV/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 10 năm 2020

Ngày 03/11/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 414/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2020

Ngày 06/11/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 11/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 27/11/2020, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 11/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 30/11/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1403/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 10 năm 2020

Ngày 20/11/2020, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1978/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 05/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 6180/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 1831/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 10 năm 2020

Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2233/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2020

Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 10/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI