Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 8 năm 2020

Ngày 25/8/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2020

Ngày 03/9/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 9 năm 2020

Ngày 15/9/2020, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2636/SXD-KTVLXD và 2637/SXD-KTVLXD....

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 27/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 7 năm 2020

Ngày 26/8/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2020

Ngày 24/06/2020, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 06/CBG-SXD. Về...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2020

Ngày 14/9/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2020

Ngày 17/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 8 năm 2020

Ngày 11/9/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 6 năm 2020

Ngày 17/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI