Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Bình Định – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 11/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 239/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 889/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 661/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 08/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 400/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 06/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 424/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Long An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1712/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 4 năm 2022...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 04/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1519/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 05/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 65/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Hưng Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số II/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 1053/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI