Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Sơn La – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 21/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1451/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Tiền Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 05/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số 158/QĐ-SXD. Về việc công bố giá vật...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 23/07/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 2025/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 06/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 4663/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 16/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1586/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 15/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 1655/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 15/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1425/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 12/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 2717/CBLS-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 01/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 05/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 14/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 84/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI