Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 09/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 33/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 30/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 168/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 16/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 156/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 12/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 01/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 15/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 01/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 16/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 135/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 12/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 05/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 09/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 61/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 10/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 10/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 14/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 285/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI