Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 12/4/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công bố giá vật vật liệu xây dựng quý 1 năm 2018...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 31/3/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 03/01/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 04/10/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 30/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 948/2018/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 05/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 01/3/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 01/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 01/9/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 01/6/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI