Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 6 và quý 2...

Ngày 30/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02.03/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 29/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03.03/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 30/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 3 và quý 1...

Ngày 31/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 31/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 03.01/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 29/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 28/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 1 và 2 năm...

Ngày 28/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01.01/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 30/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 04.03/2022/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 28/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02/2022/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI