Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 12/4/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công bố giá vật vật liệu xây dựng quý 1 năm 2018...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 30/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 948/2018/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 05/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 3692/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 03/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 645/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa quý 4-2017

Ngày 05/01/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 0083/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 24/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số II/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 04/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 1630/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2017

Ngày 04/01/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 17/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Hà Nội – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 01/3/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 01/2018/CBGVL-LS. Về việc công bố giá...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 01/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 27/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI