Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 21/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 02/SXD-QLXD. Về việc...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 28/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1475/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 28/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 03/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2509/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 04/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1419/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 04/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2920/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 19/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 09/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 27/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2859/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 15/03/2019, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 522/SXD-KTVLXD và 523/SXD-KTVLXD....

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 14/01/2019, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 385/SXD-KTXD. Về...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI