Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Bình Định – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 25/02/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 28/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 04/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3460/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Yên Bái – giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 28/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Yên Bái ban hành Công bố...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 19/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 806/CB-SXD. Về việc...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 19/8/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 24/5/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1425/SXD-QLXD&KTKT. Về việc...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 21/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 2092/SXD-KT và 2093/SXD-KT. Về việc công bố giá vật liệu xây...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 10/7/2019, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2644/SXD-KT&VL. Về việc...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 19/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 07/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI