Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Kon Tum – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 24/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 10/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 30/03/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 591/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1030/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 05/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 06/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 2 năm 2021

Ngày _/02/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số _/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 06/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 463/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 09/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 447/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày _/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số _/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 07/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 238/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 04/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1830/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI