Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 25/03/2019, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 559/CB-SXD. Về việc...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 02/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 11 năm 2018

Ngày 06/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 3893/SXD-KT&VL. Về việc...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 06/2018/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 13/6/2019, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 806/CB-SXD. Về việc...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 04/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 154/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 26/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 04/CBGVLXD-SXD. Về việc...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 28/02/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 314/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 27/11/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 14670/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 08/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 10/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI