Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 10/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 06/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 02/2018/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 11-2017

Ngày 21/12/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 0083/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2127/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 15/8/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2491/CB/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 04/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3460/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 17/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 20/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 10/7/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2027/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 31/10/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 10/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 04/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI