Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 29/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 380/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 16/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 2275/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 27/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 981/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 04/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 08/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 3078/SXD-KT&VLXD. Về việc Công bố giá vật...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 2797/CB-SXD. Về việc...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 15/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 57/CB-LS. Về việc công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 03/05/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2402/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 03/8/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công bố giá vật vật liệu xây dựng quý 2 năm 2018...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI