Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 29/9/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 09/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 05/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 3692/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng quý 4-2017

Ngày 22/01/2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 616/SXD-KTXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 29/06/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 941/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 02/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 198/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 26/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 4167/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 25/02/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 02/STC-XD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 19/6/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 2390/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Long An – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 16/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 754/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 03 năm 2018...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 187/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI