Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Thanh Hóa – Giá vật liệu tháng 4 và 5 năm...

Ngày 13/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 3808/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3031/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 4 năm 2020

Ngày 14/5/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 703/SXD-CBG. Về việc công bố giá vật...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 01/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 01/2021/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 27/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 89/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 01/06/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 10/2018/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 15/8/2019, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2160/SXD-KTVLXD và 2161/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 13/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2853/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1586/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 26/12/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 4273/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI