HDSD Sóc Trăng: giá ca máy 68/QĐ-SXD ngày 15/08/2022.

3291
DCIM\100MEDIA\DJI_0030.JPG

Ngày 15/08/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 68/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình (có một số mã có giá vật liệu gốc được tận dụng lại từ bộ đơn giá 2513/2017 với mục đích: nếu không thuận lợi trong việc tìm báo giá mới thì người dùng sử dụng luôn giá gốc này cũng là một căn cứ hợp lệ);
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL (phần mềm đã nhập sẵn giá vật liệu công bố hàng tháng)
– Sáng bảng Nhân công/Tính lương (phần mềm đã nhập sẵn giá nhân công được SXD công bố theo khu vực)
– Sang bảng bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu (phần mềm đã nhập sẵn giá ca máy theo khu vực)
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!