Trang chủ Văn bản Hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán

HDSD Hà Nội: đơn giá nhân công 1408/UBND-KT áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD

Ngày 20/04/2020 UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý chi phí...

Bạc Liêu – giá nhân công, ca máy 72/QĐ-SXD năm 2020

Ngày 01/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên...

HDSD HCM: Hướng dẫn lập dự toán HCM theo quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 18/06/2020

Ngày 18/06/2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định về việc "công bố giá ca máy và thiết bị thi công...

HDSD Thanh Hóa: Hướng dẫn tính lương nhân công theo 2215/2020, tính giá ca...

Ngày 15/06/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định 2215/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh...

HDSD Hà Nội: Hướng dẫn áp dụng văn bản 1408/UBND-KT của UBND TP Hà...

Ngày 20/04/2020 UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý chi phí...

Bình Dương – Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá nhân công 2018

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 4814/UBND-KTN. Về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi...

Phú Yên – Hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích năm...

Ngày 26/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 111/TB-SXD. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ...

Thái Nguyên – Hướng dẫn điều chỉnh giá ca máy 473/SXD-KT&VLXD

Ngày 28/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Hướng dẫn số 473/SXD-KT&VLXD. Về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá ca...

Phú Yên – Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2018

Ngày 16/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 76/TB-SXD. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng...

Đồng Tháp – Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo TT 05/2016/TT-BXD

Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Văn bản số 42/UBND-ĐTXD. Về việc điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI