Bình Dương – Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá nhân công 2018

4539

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 4814/UBND-KTN. Về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mức lương cơ sở đầu vào:

Hệ số điều chỉnh:

Hiệu lực áp dụng: từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật nội dung công văn này. Mọi người sử dụng bằng cách vào bảng Nhân công -> Tính lương -> Chọn khu vực hoặc huyện.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!