Trà Vinh: đơn giá nhân công 242/QĐ-SXD; giá ca máy 243/QĐ-SXD ngày 05/10/2023.

4127
Trái Quách

Ngày 05/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 242/QĐ-SXD:

Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 243/QĐ-SXD:

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo theo quyết định số 242/QĐ-SXD và quyết định số 243/QĐ-SXD:

  • Bảng nhân công: bấm “Tính lương”/chọn địa danh/Đồng ý

Bảng Máy thi công: nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu – tất cả vật tư/chọn vùng/Lắp giá vật tư

Tham khảo thêm bài viết: cách bỏ hàm làm tròn ở các bảng tính để tổng tiền vật liệu, nhân công, máy thi công giữa các bảng khớp nhau tới hàng đồng.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!