HDSD Quảng Ninh: đơn giá nhân công 5073/QĐ-SXD; giá ca máy 5074/QĐ-SXD năm 2022

6428
Cầu Tình yêu

Ngày 29/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quyết định số 5073/QĐ-SXD

Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quyết định số 5074/QĐ-SXD.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo công bố số 5073/QĐ-SXD và 5074/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Cách áp dụng như sau:

1. Tại bảng Nhân công: nhấp chuột vào “Tính lương”/chọn Khu vực/Đồng ý.

Trường hợp chưa hiện bảng tra theo văn bản  5073/QĐ-SXD thì bạn bấm vào ô màu vàng chỗ “Vùng/Khu vực” rồi nhấp chọn “Tra theo văn bản”:

2. Tại bảng Máy thi công: nhấp chuột phải vào trong lòng bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu – tất cả vật tư

Sau đó chọn Vùng theo  5074/QĐ-SXD=> Lắp giá vật tư

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!