Trang chủ Tags HDSD Quảng Ninh

Tag: HDSD Quảng Ninh

HDSD Quảng Ninh: đơn giá nhân công 5073/QĐ-SXD; giá ca máy 5074/QĐ-SXD năm 2022

Ngày 29/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo...

HDSD Quảng Ninh: đơn giá nhân công 3691/QĐ-SXD áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD

Ngày 28/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo...

HDSD Quảng Ninh: đơn giá nhân công 3691/QĐ-SXD; giá ca máy 4438/QĐ-SXD năm 2020

Ngày 28/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI