Tính cước vận chuyển ô tô trên 60km trong thông tư 12/2021/TT-BXD

11917

Điểm mới trong thông tư 12/2021/TT-BXD là thay đổi công thức tính cước vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ và ô tô vận tải thùng để tính cho cự ly trên 60km.

Việc điều chỉnh công thức tính mới này sẽ rất thuận tiện cho việc tính cước ô tô mọi cự ly trong cùng 1 bảng chứ không phải dùng 2 bảng kết hợp như trước đây nữa

Xem thêm hướng dẫn tính cước vận chuyển các địa phương tại đây

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!