Trang chủ Tags Hướng dẫn

Tag: Hướng dẫn

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong thông...

Ngày 25/08/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 10/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị...

Hướng dẫn tính lương nhân công địa phương theo thông tư 13/2021/TT-BXD

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 13/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế...

Tính cước vận chuyển ô tô trên 60km trong thông tư 12/2021/TT-BXD

Điểm mới trong thông tư 12/2021/TT-BXD là thay đổi công thức tính cước vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng...

Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng...

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp...

Xác định chi phí chung, chi phí nhà tạm để ở và điều hành...

Trong thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành 26/12/2019 chúng ta sẽ làm quen với thuật ngữ "nhóm công trình" Khi tra hệ số chi phí chung: Định...

Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công theo thông tư...

Theo thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 thì: Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định bằng...

Ý nghĩa tích chọn: không sử dụng hàm làm tròn (ROUND)

Trong phương pháp lập đơn giá trực tiếp, giá trị giữa các bảng luôn khớp nhau ở hàng nghìn đồng. Tuy nhiên, nếu yêu...

Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát và lập báo cáo kết...

Theo thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 thì: chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo...

Tính cước vận chuyển ô tô trên 60km kết hợp thông tư 10/2019/TT-BXD và...

Theo thông tư 10/2019/TT-BXD thì định mức cước vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ giới hạn trong phạm vi 60km. Như vậy,...

Cách điều chỉnh khi giao diện Phần mềm Dự toán f1 bị mờ

Nguyên nhân là do các màn hình máy tính đời mới đang để mặc định ở độ phân giải cao nhất nên giao diện...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI