Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong thông tư 10/2021/TT-BXD

12033

Ngày 25/08/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 10/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính Phủ.

Tại khoản 3 Điều 16 trong Thông tư 10/2021/TT-BXD đã quy định về phần trăm chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: tối đa 20%

Theo quy định tại khoản 8 Điều 24 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được tính trong bảng Tổng mức đầu tư xây dựng công trình

Mọi người nhanh chóng cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm Dự toán f1 về để sử dụng nhé:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!