Hướng dẫn tính lương nhân công địa phương theo thông tư 13/2021/TT-BXD

13717

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 13/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Thông tư 13/2021/TT-BXD bao gồm cả hướng dẫn về phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng. Trong đó, có hướng dẫn về chuyển đổi đơn giá nhân công địa phương sang thông tư 13/2021/TT-BXD từ 11 nhóm về 4 nhóm:

Và bảng hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng cụ thể:

Nguyên tắc tính lương vẫn giữ nguyên như thông tư 15/2019/TT-BXD là lấy đơn giá nhân công xây dựng bình quân 3,5/7 nhóm 1 làm cơ sở để tính đơn giá cho các nhân công còn lại:

Cách áp dụng trong phần mềm Dự toán f1 như sau:

– Tại bảng “Nhân công: chọn “Tính lương”:

– Nếu chọn mẫu mặc định là “Thông tư 13/2021/TT-BXD” thì văn bản địa phương sẽ thêm chữ “Chuyển đổi từ…”. Người dùng sẽ chọn Vùng/Khu vực như bình thường:

==> Như vậy, phần mềm sẽ sử dụng đơn giá nhân công đầu vào theo văn bản địa phương đã ban hành và tính kết quả theo quy định về chuyển đổi nhóm nhân công và hệ số nhân công theo thông tư 13/2021/TT-BXD.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!