Đơn giá Đà Nẵng 2023: quyết định 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2023.

Ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố các bộ đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn...

Đơn giá Yên Bái 2022: quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 28/06/2022.

Ngày 28/06/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo...

Đơn giá Bến Tre 2022: quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 20/12/2022.

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quyết định...

Đơn giá DVCI Cà Mau 2022: quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022.

Ngày 30/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa...

Đơn giá Nghệ An 2022: quyết định 3925/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo quyết...

Đơn giá Hậu Giang 2022: quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 15/12/2022.

Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu...

Đơn giá Sơn La 2022: quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh Sơn La đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La theo...

Đơn giá Quảng Ngãi 2022: quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã công bố các Bộ đơn giá dự toán: Xây dựng công trình; Lắp đặt...

Đơn giá Hà Giang 2022: công ích đô thị 2101/QĐ-UBND ngày 21/11/2022.

Ngày 21/11/2022, Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Giang...

Đơn giá Thanh Hóa 2022: quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 05/12/2022.

Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI