Đơn giá Vĩnh Phúc 2020: quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh...

Đơn giá Tuyên Quang 2020: quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

Ngày 28/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang...

Đơn giá Bình Phước 2020: quyết định số 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020

Ngày 30/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo...

Đơn giá Hậu Giang 2020: đơn giá chuyên ngành điện 2464/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang...

Đơn giá Phú Thọ 2020: quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quyết...

Đơn giá Thái Bình 2020: quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 21/12/2020

Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Thái Bình đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng; phần Lắp đặt hệ...

Đơn giá Bến Tre 2020: quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

Ngày 28/12/2020, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quyết định...

Đơn giá Sơn La 2020: quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh Sơn La đã công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La theo...

Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2020: quyết định số 1901, 1902, 1903,...

Ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Bà Rịa...

Đơn giá Hải Phòng 2020: quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020

Ngày 24/12/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI