Đơn giá Phú Thọ 2018: Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018

Ngày 25/07/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ sung Bộ...

Đơn giá Hưng Yên 2018: Quyết định số 863, 864 và 865/QĐ-UBND

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, 864/QĐ-UBND và 865/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần...

Đơn giá công ích Bắc Kạn 2017: 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2017

Ngày 05/01/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo...

Đơn giá Hà Nam 2018: Quyết định số 1219/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa...

Đơn giá Hải Phòng 2017: 3050/QĐ-UBND, 3051/QĐ-UBND, 3052/QĐ-UBND, 3053/QĐ-UBND

Ngày 10/11/2017 UBND thành phố Hải Phòng đã công bố tập đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định: Quyết định 3050/QĐ-UBND ngày...

Đơn giá Bình Dương 2017: 2786/QĐ-UBND và 2787/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2017 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm...

Đơn giá Cà Mau 2016: quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016

Ngày 01/1/2016, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 55/QĐ-SXD về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá Phú Yên 2016: 167/QĐ-SXD, 168/QĐ-SXD, 169/QĐ-SXD, 170/QĐ-SXD, 171/QĐ-SXD

Ngày 01/11/2016, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn...

Định mức 1354/QĐ-BXD – phần khảo sát xây dựng

Ngày 28/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1354/QĐ-BXD  về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình –...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI