Định mức 1354/QĐ-BXD – phần khảo sát xây dựng

Ngày 28/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1354/QĐ-BXD  về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình –...

Định mức 4970/QĐ-BCT – chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và trạm...

Ngày 21/12/2016 Bộ Công thương công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm...

Định mức 1149/QĐ-BXD – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1149/QĐ-BXD. Về việc công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng...

Đơn giá Cà Mau 2016: quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016

Ngày 01/1/2016, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 55/QĐ-SXD về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 05/07/2018

Ngày 05/07/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Thái Nguyên 2017: Quyết định số 4127 và 4128/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND và 4128/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng...

Định mức vật liệu 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016

Ngày 19/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng,...

Định mức 236/QĐ-BXD – phần lắp đặt (bổ sung)

Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 236/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt...

Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2018: Quyết định số 373, 374, 375,...

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND, 374/QĐ-UBND, 375/QĐ-UBND, 376/QĐ-UBND và 377/QĐ-UBND về việc công...

Đơn giá Điện Biên theo quyết định 130/QĐ-SXD, 131/QĐ-SXD ngày 16/02/2017

Ngày 16/02/2017 Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã công bố bộ đơn giá XDCT và Đơn giá dịch vụ công ích đô thị...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI