Đơn giá Lạng Sơn 2021: quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021

4487
Khâu nhục hay còn gọi nằm khâu là món truyền thống của dân vùng cao xứ Lạng

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quyết định số 353/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 353/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!