Trang chủ Tags Đơn giá 2021

Tag: Đơn giá 2021

Đơn giá Cần Thơ 2021: quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021.

Ngày 24/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Đơn giá Cao Bằng 2021: quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01/06/2021

Ngày 01/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao...

Đơn giá Bình Thuận 2021: quyết định 869/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình...

Đơn giá Đắk Lắk 2021: quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đơn giá Đắk Nông 2021: quyết định 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2021

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đơn giá Lạng Sơn 2021: quyết định 596/QĐ-UBND ngày 10/03/2021

Ngày 10/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn...

Đơn giá Lào Cai 2021: quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết...

Đơn giá Đồng Nai 2021: quyết định 03, 04, 05, 06, 07/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng...

Đơn giá Lạng Sơn 2021: quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng...

Đơn giá Thanh Hóa 2021: quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI