Trang chủ Tags Đơn giá 2021

Tag: Đơn giá 2021

Đơn giá Thanh Hóa 2022: quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 05/12/2022.

Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết...

HDSD Thái Nguyên: giá nhân công 161/QĐ-SXD, giá ca máy 162/QĐ-SXD ngày 15/09/2022.

Ngày 15/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quyết định 161/QĐ-SXD; công bố...

Đơn giá Dịch vụ Công ích Hải Phòng 2022: quyết định 705 – 707...

Ngày 07/03/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố bộ Đơn giá Dịch vụ Công ích đô thị trên địa...

Đơn giá Hải Phòng 2022: quyết định 2595/QĐ-UBND ngày 10/08/2022.

Ngày 10/08/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Đơn giá Cần Thơ 2021: quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021.

Ngày 24/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Đơn giá Cao Bằng 2021: quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01/06/2021

Ngày 01/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao...

Đơn giá Bình Thuận 2021: quyết định 869/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình...

Đơn giá Đắk Lắk 2021: quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đơn giá Đắk Nông 2021: quyết định 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2021

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đơn giá Lạng Sơn 2021: quyết định 596/QĐ-UBND ngày 10/03/2021

Ngày 10/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI