HDSD Thái Nguyên: giá nhân công 161/QĐ-SXD, giá ca máy 162/QĐ-SXD ngày 15/09/2022.

7695
Đồi chè

Ngày 15/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quyết định 161/QĐ-SXD; công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quyết định số 162/QĐ-SXD.

Để dễ sử dụng, mọi người bấm vào “Chọn đơn giá” và đọc nội dung hướng dẫn ở cột “Thuyết minh” như hình dưới trước khi sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản:

1. Nhập mã hiệu, khối lượng công tác ở bảng Công trình: sẽ chưa có sẵn giá nhân công, máy thi công.

2. Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL

3. Sang bảng Nhân công/Tính lương

4. Sang bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

5. Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

6. Sau khi lắp đủ giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công thì bảng công trình sẽ có đủ giá cho các Công tác:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!