HDSD Tuyên Quang: giá nhân công 03/QĐ-SXD; giá ca máy 04/QĐ-SXD năm 2023.

5722
Na Hang

Ngày 04/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã công bố đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 03/QĐ-SXD

Ngày 06/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 04/QĐ-SXD.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-SXD và 04/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Cách áp dụng như sau:

1. Tại bảng Nhân công: nhấp chuột vào “Tính lương”/chọn Khu vực/Đồng ý.

Trường hợp chưa hiện bảng tra theo văn bản 03/QĐ-SXD thì bạn bấm vào ô màu vàng chỗ “Vùng/Khu vực” rồi nhấp chọn “Tra theo văn bản”:

2. Tại bảng Máy thi công: nhấp chuột phải vào trong lòng bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu – tất cả vật tư

Sau đó chọn Vùng theo 04/QĐ-SXD=> Lắp giá vật tư

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!