Trang chủ Tags Tuyên Quang

Tag: Tuyên Quang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Tuyên Quang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1036/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 16/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 819/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 463/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 31/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 263/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 20/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 3288/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 10 và 11 năm 2023

Ngày 21/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2884/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 03/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2399/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 29/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2062/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 13/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1618/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 16/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1353/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI