Trang chủ Tags Tuyên Quang

Tag: Tuyên Quang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Tuyên Quang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Tuyên Quang – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 09/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1094/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 05/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 622/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 09/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 396/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 05/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2066/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 01/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1244/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 15/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 784/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2021

Ngày 08/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 307/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 25/01/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 114/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 25/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2186/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Đơn giá Tuyên Quang 2020: quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

Ngày 28/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI