Trang chủ Tags Tuyên Quang

Tag: Tuyên Quang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Tuyên Quang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 03/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2399/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 29/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2062/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 13/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1618/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 16/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1353/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 05/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 668/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 18/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 136/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

HDSD Tuyên Quang: giá nhân công 03/QĐ-SXD; giá ca máy 04/QĐ-SXD năm 2023.

Ngày 04/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã công bố đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 15/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2552/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày _/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số _/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 14/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2013/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI