Trang chủ Tags Tuyên Quang

Tag: Tuyên Quang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Tuyên Quang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

HDSD Tuyên Quang: giá nhân công 03/QĐ-SXD; giá ca máy 04/QĐ-SXD năm 2023.

Ngày 04/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã công bố đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 15/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2552/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày _/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số _/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 14/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2013/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 21/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1841/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 17/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1604/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 09/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1094/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 05/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 622/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 09/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 396/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 05/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 2066/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI