Trang chủ Tags Tuyên Quang

Tag: Tuyên Quang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Tuyên Quang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 17/5/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 448/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 22/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 222/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Đơn giá Tuyên Quang 2017: Quyết định số 455/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI