Trang chủ Tags Thái Nguyên

Tag: Thái Nguyên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thái Nguyên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 30/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 2748/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 31/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 2491/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

HDSD Thái Nguyên: giá nhân công 161/QĐ-SXD, giá ca máy 162/QĐ-SXD ngày 15/09/2022.

Ngày 15/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quyết định 161/QĐ-SXD; công bố...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 31/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 2139/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 30/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1842/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 29/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1042/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 31/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 763/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 28/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 437/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 29/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 3414/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 30/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 3055/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI