Trang chủ Tags Thái Nguyên

Tag: Thái Nguyên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thái Nguyên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 28/06/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1886/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 31/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1516/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 26/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1141/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 812/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 29/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 517/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 31/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 314/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 29/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 4329/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 30/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 3902/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 31/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 3436/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 29/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 3013/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI