HDSD Lai Châu: đơn giá nhân công 81/QĐ-SXD, giá ca máy 82/QĐ-SXD năm 2022.

3413
Măng nộm hoa ban

Ngày 16/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quyết định số 81/QĐ-SXD

Ngày 20/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quyết định số 82/QĐ-SXD:

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 81/QĐ-SXD và 82/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người bấm vào “Chọn đơn giá” và đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình dưới trước khi sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công tác ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công/Tính lương
– Sang bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!