Trang chủ Tags Lai Châu

Tag: Lai Châu

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lai Châu: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 04/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 879/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 05/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 724/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 07/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 569/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 06/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 424/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 29/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 293/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 08/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 183/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 27/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 89/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1663/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 07/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1563/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 08/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1368/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI