Trang chủ Tags Lai Châu

Tag: Lai Châu

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lai Châu: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 4 và 5 năm 2024

Ngày 28/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 907/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 08/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 564/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 07/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 348/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 29/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 171/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 22/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 2103/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 29/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1922/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 07/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1749/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 02/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1495/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 05/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1312/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 07/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1121/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI