Trang chủ Tags Lai Châu

Tag: Lai Châu

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lai Châu: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 23/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 2241/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 07/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 2146/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 07/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1932/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 04/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1219/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

HDSD Lai Châu: đơn giá nhân công 81/QĐ-SXD, giá ca máy 82/QĐ-SXD năm 2022.

Ngày 16/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 05/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 1070/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 04/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 879/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 05/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 724/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 07/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 569/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 06/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 424/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI