HDSD Thanh Hóa: đơn giá nhân công 15312/UBND-CN; nguyên giá máy 7375/SXD-KTXD năm 2021

5950

Ngày 04/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 15312/UBND-CN:

Ngày 08/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã công bố Nguyên giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 7375/SXD-KTXD:

Với các nội dung đang có, chúng ta đã có thể tính đơn giá Thanh Hóa mới theo phương pháp tính trực tiếp, với các số liệu đầu vào:
– Giá vật liệu lấy theo bảng giá thông báo công bố hàng quý;
– Đơn giá nhân công theo văn bản 15312/UBND-CN;
– Tính giá ca máy theo nguyên giá mới trong văn bản 7375/SXD-KTXD.

Cách thức áp dụng vào Phần mềm Dự toán f1 như sau:

1. Cập nhật bộ định mức mới nhất theo thông tư 12/2021/TT-BXD

Vào menu trợ giúp của phần mềm/cập nhật dữ liệu

Cửa sổ bên trái chọn “Thanh Hóa”, cửa sổ bên phải chọn “Cập nhật tất cả dữ liệu”

2. Nhập mã hiệu và khối lượng cho công tác ở bảng Công trình (ban đầu chưa có đơn giá ngay)

3. Lắp giá thông báo ở bảng: vật liệu

Nhấp chuột phải vào nền bảng vật liệu chọn: Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Chọn thời điểm giá thông báo, chọn khu vực rồi chọn: lắp giá chi tiết

Với vật liệu chỉ có 1 giá duy nhất thì phần mềm đã tự chọn, với vật liệu có nhiều mức giá thì người dùng sẽ chọn lấy một giá phù hợp

Kết quả: cột nguồn mua ghi rõ thời điểm và khu vực áp dụng mức giá vật liệu đã lựa chọn

4. Tính lương ở bảng: nhân công

Ở bảng nhân công, nhấp chọn: Tính lương

Nhấp trái chuột vào ô màu vàng bên phải “Vùng/Khu vực” rồi nhấp chọn: Tra theo văn bản

Chọn Khu vực/đồng ý:

Xác nhận kết quả tính toán bằng nhấp chọn: Áp giá hiện tại

Kết quả ở bảng Nhân công:

5. Tính giá ca máy ở bảng: máy thi công

Ở bảng Máy thi công, nhấp chọn: Tính giá ca máy

Nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp nguyên giá từ cơ sở dữ liệu:

Nguyên giá lắp xong sẽ chuyển màu xanh. Tiếp tục nhấp trái chuột vào giá điện rồi chọn: Lắp giá

Chọn thời điểm, vùng xăng dầu/Đồng ý

Nhấp chuột trái vào giá điện rồi chọn: lắp giá

Mặc định phần mềm đang để chọn mức giá điện bình quân mới nhất theo QĐ 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019

Nhấp chọn “Áp giá hiện tại” để xác nhận việc tính toán

Kết quả ở bảng: Máy thi công

VIỆC LẮP GIÁ HIỆN TẠI CHO CÁC BẢNG VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG ĐÃ XONG

– Kết quả ở bảng: đơn giá chi tiết

6. Áp giá hiện tại của vật liệu, nhân công, máy thi công cho bảng: công trình

Tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,Máy” ở bảng công trình/Yes

Chọn mẫu giá hiện tại và xác nhận việc lựa chọn đó: mặc định phần mềm chọn mẫu số 3

Kết quả sau khi tính đơn giá trực tiếp: giá hiện tại của tổng vật liệu, nhân công, máy thi công được cập nhật từ bảng “Đơn giá chi tiết” về bảng “Công trình” thành công tác có đơn giá hoàn chỉnh:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!