HDSD HCM: giá ca máy, đơn giá nhân công 1396/QĐ-SXD-KTXD 15/10/2021.

5518
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD

Với các nội dung đang có, đơn giá thành phố Hồ Chí Minh sẽ tính theo phương pháp trực tiếp:

– Giá vật liệu lấy theo bảng giá thông báo công bố hàng quý;
– Tính lương nhân công theo quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD;
– Lắp giá ca máy theo công bố tại quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD.

Cách thức áp dụng vào Phần mềm Dự toán f1 như sau:

1. Cập nhật bộ định mức mới nhất theo thông tư 12/2021/TT-BXD

Vào menu trợ giúp của phần mềm/cập nhật dữ liệu

Cửa sổ bên trái chọn “Hồ Chí Minh”, cửa sổ bên phải chọn “Cập nhật tất cả dữ liệu”

2. Nhập mã hiệu và khối lượng cho công tác ở bảng Công trình (ban đầu chưa có đơn giá ngay)

3. Sang bảng Vật liệu: nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Chọn thời điểm giá thông báo, chọn khu vực rồi chọn: lắp giá chi tiết

Với vật liệu chỉ có 1 giá duy nhất thì phần mềm đã tự chọn, với vật liệu có nhiều mức giá thì người dùng sẽ chọn lấy một giá phù hợp

Kết quả: cột nguồn mua ghi rõ thời điểm và khu vực áp dụng mức giá vật liệu đã lựa chọn

4. Sang bảng Nhân công: nhấp vào “Tính lương”

Nhấp trái chuột vào ô màu vàng bên phải “Vùng/Khu vực” rồi nhấp chọn: Tra theo văn bản

Chọn Khu vực/đồng ý:

Xác nhận kết quả tính toán bằng nhấp chọn: Áp giá hiện tại

Kết quả ở bảng Nhân công:

5. Sang bảng máy thi công: nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Chọn khu vực/Lắp giá cao nhất (mỗi máy chỉ có 1 giá duy nhất):

Kết quả ở bảng: Máy thi công

VIỆC LẮP GIÁ HIỆN TẠI CHO CÁC BẢNG VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG ĐÃ XONG

– Kết quả ở bảng: đơn giá chi tiết

6. Áp giá hiện tại của vật liệu, nhân công, máy thi công cho bảng: công trình

Tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,Máy” ở bảng công trình/chọn Yes

Chọn mẫu giá hiện tại và xác nhận việc lựa chọn đó: mặc định phần mềm chọn mẫu số 3

Kết quả sau khi tính đơn giá trực tiếp: giá hiện tại của tổng vật liệu, nhân công, máy thi công được cập nhật từ bảng “Đơn giá chi tiết” về bảng “Công trình” thành công tác có đơn giá hoàn chỉnh:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!