Trang chủ Tags TP. Hồ Chí Minh

Tag: TP. Hồ Chí Minh

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hồ Chí Minh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 31/05/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 4727/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 26/04/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 3609/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 2614/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 29/02/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 1743/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 31/01/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 1060/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 29/12/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 20858/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 30/11/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 18732/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 27/10/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 16826/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 29/09/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 15112/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 31/08/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 13509/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI