Trang chủ Tags TP. Hồ Chí Minh

Tag: TP. Hồ Chí Minh

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hồ Chí Minh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 26/12/2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 16924/TB-SXD-VLXD....

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 04/10/2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 12605/TB-SXD-VLXD....

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 19/7/2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD....

Đơn giá Hồ Chí Minh 2019: Quyết định số 2528/QĐ-UBND

Ngày 14/6/2019, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 29/03/2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 3571/TB-SXD-VLXD....

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 16205/TB-SXD-VLXD....

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 27/11/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 14670/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Đơn giá Hồ Chí Minh 2018: Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018

Ngày 11/07/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2891/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng sửa đổi...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 03/8/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công bố giá vật vật liệu xây dựng quý 2 năm 2018...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 12/4/2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công bố giá vật vật liệu xây dựng quý 1 năm 2018...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI