Trang chủ Tags TP. Hồ Chí Minh

Tag: TP. Hồ Chí Minh

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hồ Chí Minh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 27/04/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 15556/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

HDSD HCM: quyết định 3987/QĐ-UBND về đơn giá nhân công và giá ca máy...

Ngày 27/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 07/10/2020, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 11845/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 13/7/2020, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 7839/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

HDSD HCM: Hướng dẫn lập dự toán HCM theo quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 18/06/2020

Ngày 18/06/2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định về việc "công bố giá ca máy và thiết bị thi công...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 31/3/2020, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 3317/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 26/12/2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 16924/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 04/10/2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 12605/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 19/7/2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI