Trang chủ Tags TP. Hồ Chí Minh

Tag: TP. Hồ Chí Minh

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hồ Chí Minh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 30/11/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 18732/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 27/10/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 16826/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 29/09/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 15112/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 31/08/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 13509/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 28/07/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 11494/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 30/06/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 9697/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 31/05/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 28/04/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 6043/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 31/03/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 4442/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 28/02/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 2620/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI