Trang chủ Tags TP. Hồ Chí Minh

Tag: TP. Hồ Chí Minh

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hồ Chí Minh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 18/07/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 9267/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 13/04/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 3395/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 11/01/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

HDSD HCM: giá ca máy, đơn giá nhân công 1396/QĐ-SXD-KTXD 15/10/2021.

Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 31/08/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 8748/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 12/07/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 7701/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 27/04/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 15556/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

HDSD HCM: quyết định 3987/QĐ-UBND về đơn giá nhân công và giá ca máy...

Ngày 27/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 07/10/2020, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 11845/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI