Các phương pháp tính lương nhân công/ bù giá nhân công trong Dự toán F1

9473

Tùy theo từng tỉnh thành mà các biểu mẫu tính lương và bù giá ca máy sẽ khác nhau. Phần mềm dự toán F1 có đủ mẫu biểu đáp ứng sự đa dạng này. Vui lòng xem hướng đẫn dưới đây để biết cách dùng chi tiết.

1. Tính lương theo thông tư 05/2016/TT-BXD

Bước 1 Chọn bảng Nhân công => Tính lương

Bước 2 Chọn Vùng: nếu bạn không nhớ chính xác, hãy nhấp vào Vùng rồi chọn Huyện

Bước 3 Chọn khu vực theo danh sách

Bước 4 Nhấn nút “Áp giá hiện tại” để đưa kết quả tính toán ra bảng Nhân công

Bước 5 Xem kết quả ở bảng: Nhân công

* Với các Tỉnh/TP ban hành bảng lương riêng thì bạn chọn trong danh sách:

* Nếu có thêm hệ số điều chỉnh khu vực thì theo hướng dẫn của Tỉnh/TP đó, Dự toán sẽ bổ sung thêm tùy chọn:

Thanh hóa

Chọn Vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn => chọn khu vực => Đồng ý.

Lai Châu

Chọn mẫu: Có hệ số điều chỉnh khu vực

Nhấp chuột vào ô màu vàng => tra cứu => chọn khu vực => đồng ý:

Kết quả:

Hòa Bình

Chọn mẫu: Hệ số điều chỉnh khu vực Hòa Bình.

Nhấp chuột trái vào ô màu vàng => tra cứu => chọn khu  vực => Đồng ý:

Kết quả:

Chú ý: ở bảng “Tính lương” và bảng “Nhân công” có 2 cột “Nhóm gốc” và “Nhóm TT05”.

  • Nhóm gốc:  là nhóm được SXD tỉnh đó lựa chọn để tính toán ban hành bộ đơn giá XDCT.
  • Nhóm TT05: là nhóm do phần mềm tự chuyển đúng theo quy định tại thông tư 05/2016/TT-BXD.

Để xem chi tiết công tác liên quan đến Nhân công đó, bạn tích chọn ô “Hiện công tác”, dưới mỗi nhân công sẽ hiện công tác chứa nó.


2. Nhập hệ số bù giá nhân công

Đến bảng Tổng hợp dự toán hạng mục chọn: Hệ số điều chỉnh

Nhập hệ số bù giá nhân công/đồng ý:

Kết quả:


3. Nhập hệ số bù theo từng quyết định: dùng cho quyết định 3796/2014 về điều chỉnh chi phí nhân công Hà Nội

Ví dụ với 3 công tác ở 3 quyết định khác nhau:

Quy định tại Quyết định 3796/2014:

Đến bảng Nhân công => tích chọn: Hiện công tác và Dùng hệ số điều chỉnh => nhập hệ số nhân công theo mỗi quyết định:

Đến bảng Máy thi công => tích chọn: Hiện công tác và Dùng hệ số điều chỉnh => nhập hệ số Máy thi công theo mỗi quyết định:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1