Dự toán F1: chuyển đổi xi măng (PC PCB), chuyển đổi vữa (độ sụt, mác vữa), chuyển đổi bê tông tươi bê tông thương phẩm

7131

Trong quá trình tra mã công tác, đôi khi bạn không thể tìm được công tác có mác, độ sụt… theo đúng theo yêu cầu của công trình. Trường hợp này bạn cần vận dụng 1 mã công tác gần đúng nhất và thực hiện điều chỉnh như bên dưới.

1. Chuyển đổi xi măng PC30 <=> PC40.

2. Kết quả sau khi chuyển.

3. Chuyển đổi xi măng PC30/PC40 <=> PCB30/PCB40 theo định mức vật liệu 1784/2007 và 1329/2016.

4. Kết quả sau khi thay đổi.

5. Chuyển đổi độ sụt, mác vữa

6. Tìm kiếm theo từ khóa và chọn mác vữa phù hợp.

7. Mác vữa đã được thay thế, nhấp chọn “Tính đơn giá từ định mức” để tính lại đơn giá vật liệu.

8. Kết quả sau khi thay đổi.

9. Chuyển đổi bê tông tươi => bê tông thương phẩm

10. Kết quả ở bảng Vật liệu.

11. Chuyển đổi bê tông thương phẩm => bê tông tươi: bấm chuột phải => phân tích vữa

12. Kết quả ở bảng Vật liệu.

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1